top of page

ARCHERY PARADOX

ARCHERY PARADOX VIDEOS

זה רק נדמה לנו שהחץ יוצא ישר מהקשת

אחרי שרואים את התופעה שנראת ARCHERY PARADOX, מבינים מספר דברים:

מדוע צריכים להתאים חצים לכוח הקשת ולאורך המתיחה של הקשת

בשביל מה צריכים את הפלנג'ר

למה צריך לשחרר מיתר נכון

כאן רואים איך החץ יוצא מהקשת. צולם מהצד של המטרה.....0:18 דקות

כאן רואים אותה תופעה רק מהצד של הקליקר. שימו לב לפלנג'ר.... 0:20 דקות

מאמרים אחרונים
bottom of page