top of page

הקמת פעילות חץ וקשת, חוג או מועדון

אנו מתמחים בהקמת פעילות, חוג או מועדון חץ וקשת.


הניסיון שצברנו מאפשר לנו להקים פעילות בתקציב מוגדר תוך התאמה של הציוד לגודל הפוטנציאלי של הפעילות. 


אנו עובדים בשיתוף פעולה הדוק עם מומחים בתחום הבטיחות על מנת להבטיח פעילות תקינה.


רשת טקטית שעוצרת חצים הוא אחד הפתרונות ליצירת סביבת פעילות תקינה תוך שמירה על חוקי הבטיחות.

ארועי חברה.
ימי הולדת.
מפגשים מיוחדים.
חוגים קבועים.
למידע נוסף
bottom of page