top of page
טיפול ותחזוקה
טיפול ותחזוקת קשתות וחצים במעבדה המתקדמת בארץ.
 
תיקון קשתות עם הכלים החדשניים והמתקדמים ביותר.
הכנת מיתרים לכל סוגי הקשתות.
כיול והתאמה.
טיפול תקופתי לקשתות.
בנייה והתאמת חצים.
חלקי חילוף לקשתות מסוגים שונים.
bottom of page