top of page

ציוד חץ וקשת למכירה

אנחנו הנציגים הרשמיים של החברות המובילות בעולם בתחום ציוד הקשתות.
הציוד המבוקש יכול להיות במלאי בארץ או אנו מזמינים אותו בחו"ל.
הקשת והציוד הנלווה חייבים להיות מותאמים אישית למשתמש לפי גובה, אורך הידיים, כוח, גיל, תדירות האימונים ופרמטרים אחרים. 
שימוש בציוד לא מתאים יכול לגרום לפגיעות בגוף וחוסר שביעות רצון.
קשה מאוד לפגוע במטרה בצורה סבירה באמצעות ציוד שלא מתאים למשתמש.
 
לרכוש קשת בחו"ל יכול רק מי שיש לו רשיון יבוא ציוד חץ וקשת ממשרד התמ"ת.

bottom of page