top of page

קומפאונד נשים- טויה מסלובקיה מול לוגינובה מרוסיה

במקרה בגרנד פרי אירופה בבולגריה נהנינו לירות את טויה מנצחת. אבל התענוג האמיתי הוא כל תהליך הירי שלה.

תהנו מהוידאו... 16:24 דקות

מאמרים אחרונים
bottom of page